Nieuws

img4.jpg

Winst / Verlies punten

Hieronder een overzicht hoe met de nieuwe proeven de winst/verliespunten verdeling is.

Percentages In art.123 staat voor alle klasse de volgende Winst- en verliespuntenregeling  
  
Gemiddeld eindpercentage     
 Aantal
70% en hoger 
3 winstpunten
65% tot 70 %
2 winstpunten                                        
60% tot 65% 
1 winstpunt  
                                     
 
Gemiddeld eindpercentage     
  Aantal
Minder dan 35%
3 verlies punten
35% tot 45%  
2 verliespunten
45% tot 50%    
1 verliespunt
                                                                                                                                                 
 Aantal punten
Concreet betekent dit voor de de klasse B t/m M2 het volgende

 Score 
 Aantal
210 punten en hoger                          
3 winstpunten
vanaf 195 tot 210 punten                   

2 winstpunten  

vanaf 180 tot 195 punten                   

1 winstpunt  

 
 Score
 Aantal
Minder dan 105 punten                      
3 verliespunten
Vanaf 105 tot 135 
2 verliespunten
Vanaf 135 tot 150 punten                  
1 verliespunt  
 
Concreet betekent dit voor de Z proeven het volgende

 Score
Aantal   
238 punten en hoger                          
3 winstpunten
Vanaf 221 tot 238 punten                  
2 winstpunten
Vanaf 204 tot 221 punten                  
1 winstpunten  
 
 Score 
 Aantal
Minder dan 119 punten  
3 verliespunten
Vanaf 119 tot 153    
2 verliespunten
Vanaf 153 tot 170 punten                   
1 verliespunt
                                                                                                                                                    
Voor de jonge paardenproeven geldt dat 60% is behaald bij 132 punten.

Let op! Voor de Z2 pony’s 20x60 meter proeven en in de klassen

Vanaf ZZ-licht verschilt het te behalen aantal punten per proef en geldt de uitleg zoals hierboven beschreven voor de Z proeven niet.

Voorbeeld 1: percentage berekening punten

Maximaal te behalen punten in proef: 300

Behaald aantal punten: 175

Omrekening in percentage 175/3 (1% van 300): 58.33 %

 Voorbeeld 1: percentage berekening punten

Maximaal te behalen punten in proef: 340

Behaald aantal punten: 225

Omrekening in percentage 225/3,4 (1% van 340): 66.17 %